Těžba dřeva harvestory

Harvestor je víceoperační stroj, který při těžbě dřeva kácí, odvětvuje, rozřezává a ukládá strom v jednom cyklu. 

Jednotlivé výřezy zůstávají v porostu v neurovnaných, či urovnaných hráních. Celkový cyklus je plně mechanizovaný a automatizovaný. Harvestory se dělí do tří tříd podle výkonu, hmotnosti a dosahu výložníku jeřábu. V současné době se nejvíce prosazuje střední třída pro možnost jejího nasazení jak v probírkách tak v mýtní těžbě. (zdroj Wikipedie)

Líbí se vám kácení dříví harvestory?